Tractorwijding 2015 - 8 maart 2015

FOTO'S

Meer foto's

VERSLAG

Na een aantal jaren afwezigheid vonden we de tijd dit jaar opnieuw rijp om een tractorwijding voor onze leden te organiseren. De zoektocht naar een pastoor, die onze tractoren aan het begin van het seizoen wilde wijden, en een vergaderplaats in de buurt van de kerk leidde ons al gauw naar Zwevezele. E.H. Luk Brutin was al tijdens de eerste vergadering helemaal weg van het idee dat tientallen tractoren voor zijn kerk Gods zegen voor een behouden thuiskomst zouden krijgen, en dat hij nadien alle deelnemers in zijn kerk zou kunnen toespreken. Met de hulp van Jeroen kwamen we ook al snel bij clublid Geert Billiet uit, die op zijn hoeve (in volle restauratie) de andere leden wilde ontvangen. De basis was gelegd voor een leuk evenement, waarop in totaal ongeveer honderdtwintig deelnemers afkwamen. Toen de weerman vertelde dat het een prachtige dag met veel zon en aangename lentetemperaturen zou worden, kon ons geluk al lang niet meer op€

Zondag 8 maart. Het is €s in de vroege morgen nog wat koud om op de tractor de verplaatsing naar het gebeuren te maken, maar wat wil je meer? Het is helemaal niet uitzonderlijk dat Koning Winter begin maart nog over onze contreien heerst, en dan mogen we helemaal niet klagen, is het niet? Zeker als de eerste zonnestralen de temperatuur al snel de hoogte injagen, zijn we de morgenkou al vlug vergeten. Zoals gewoonlijk zijn de meeste deelnemers goed op tijd, en kunnen ze dan ook genieten van het aangeboden ontbijt. Om de kolonne tegen 10.30 uur aan de kerk te laten passeren wordt een kwartier op voorhand vertrokken. E.H. Brutin is stipt op de afspraak om de tractoren te wijden. Meneer Luk springt nogal kwistig met het wijwater om, zodat heel wat deelnemers dachten dat een lokale regenbui boven de kerk van Zwevezele hing€

De hele kolonne parkeert zijn trekker aan de Wissel in Zwevezele, en komt zo terug naar de kerk om de H. Mis van 11.00 bij te wonen. In een bijzonder kader, met een tractor als altaar, weet €meneer pastoor€ de aanwezigen te boeien met zijn innemende houding tegenover onze hobby en de samenhorigheid binnen onze club. De €verbroedering€ met de clubleden tijdens de receptie na de Mis was dan ook heel hartelijk! Iedereen bedankte priester Luc voor zijn vernieuwende ideeën en sprak ons aan om dit initiatief volgend jaar opnieuw op de OTC-kalender op te nemen!

Ondertussen had onze traiteur al lekkere kip met friet en groenten klaarstaan, en zo schoven onze leden tegen iets na 13.00 uur aan voor een heerlijke maaltijd. Honderduit werd er met E.H. Brutin en de andere clubleden bijgepraat over de hobby en het leuke initiatief, dat we op poten hadden gezet. Ja, dan kun je je als voorzitter van de bende niet gelukkiger voelen, zeker? Als je dan tegen half drie de volledige kolonne voor een rondrit van een twintigtal kilometer onder een stralende voorjaarszoen ziet vertrekken, weet je dat je activiteit geslaagd is. Tegen 16.00 uur staat de kolonne weer op de weide in de Schoolstraat, 65, er is nog wat tijd om bij te praten, anekdotes te vertellen en afscheid te nemen. In naam van het bestuur wil ik iedereen, die zijn schouders onder deze activiteit gezet heeft, van harte bedanken. Speciale dank gaat uit naar Jeroen, die het initiatief nam om E.H. Brutin aan te spreken, de familie Billiet voor het ter beschikking stellen van de zaal, E.H. Brutin voor het zegenen van de tractoren en Filip Vandemoortele, om de H. Mis met E.H. Brutin uit te werken. Als het aan ons ligt, doen we dit volgend jaar graag opnieuw over€

Geert Declercq